Kursy walut dla programu Excel

Czy zdarza Ci się przeliczać wartość jednej waluty na drugą w arkuszu kalkulacyjnym Excel? Czy dotychczas szukałeś zawsze kursów w internecie i przepisywałeś ręcznie do tabeli? Jeśli tak, to nasz darmowy produkt może zaoszczędzić wiele Twojego czasu. Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną funkcję do programu Excel która dostarczy informacji o kursie określonej waluty dla wskazanej daty. Sprawdź jakie to proste i praktyczne!

 

Pobierz:

Przykłady użycia funkcji KURS

=KURS("NBP";"EUR")

 

=KURS("BRE";"USD";"2013-01-13")

 

=KURS("BRE";B1;"2013-01-13 16:00";1)

 

=KURS("BRE";B$1;$A2;2)


 

Pełny opis funkcji KURS

Postać funkcji

KURS(kod_banku;kod_waluty;[data_i_czas];[rodzaj_kursu])                

Gdzie:
kod_banku to oznaczenie banku z jakiego kurs chcemy sprawdzić (koniecznie w cudzysłowach!). Lista aktualnie dostępnych banków:

Oznaczenie banku Pełna nazwa banku
BRE BRE Bank S.A.
NBP Narodowy Bank Polski

kod_waluty to standardowe oznaczenie waluty której kurs chcemy sprawdzić (koniecznie w cudzysłowach!). Dostępne waluty: AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, IDR, ILS, INR, ISK, JPY, KRW, LTL, LVL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, RON, SEK, SGD, SKK, THB, TRY, UAH, USD, XDR, ZAR

data_i_czas to data i czas dla którego kurs chcemy sprawdzić. Można wpisać do formuły datę i czas w formacie „RRRR-MM-DD” lub „RRRR-MM-DD gg:mm” (np. „2011-04-23 18:00” – koniecznie w cudzysłowach!) albo wskazać adres innej komórki w arkuszu, która zawiera dowolny zrozumiały dla Excel’a format daty. Można również użyć dowolnej wbudowanej funkcji Excela, która zwraca datę lub datę i czas. Brak tego argumentu w funkcji KURS jest równoważny z podaniem aktualnej daty i godziny. Większość kursów walut dla banku BRE dostępnych jest od 1 stycznia 2004 roku, natomiast w przypadku NBP - od 1 lipca 2012.

rodzaj_kursu to oznaczenie rodzaju kursu jaki chcemy sprawdzić. Lista możliwych rodzajów kursów:

Oznaczenie rodzaju kursu Opis
0 Kurs średni
1 Kurs kupna
2 Kurs sprzedaży

Brak tego argumentu funkcji jest równoznaczny z oznaczeniem rodzaju kursu 0. Dla banku NBP podawany jest wyłącznie kurs średni.

Wynik działania funkcji

Zasadniczo funkcja KURS zwraca dla podanego banku oraz daty i godziny wartość wskazanego kursu względem PLN z dokładnością do 8 miejsc po przecinku. Dla banku NBP zawsze zwracany jest kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego podaną datę. Dla pozostałych banków jest to zawsze najnowszy kurs znany na podaną datę i godzinę (w przypadku podania daty bez godziny zwrócony zostanie najnowszy znany kurs dla podanej daty). 

W przypadku wprowadzenia do funkcji KURS nieprawidłowej ilości lub typu argumentów Excel pokaże standardowy komunikat.

W przypadku wprowadzenia do funkcji KURS nieprawidłowych wartości argumentów funkcja zwróci stosowny komunikat.

Natomiast w przypadku problemów funkcji w pobraniu kursu funkcja zwróci wartość „Błąd połączenia”. Należy wtedy sprawdzić połączenie internetowe, gdyż jest ono konieczne do działania funkcji KURS. Jeśli połączenie działa poprawnie, to należy spróbować ponownie za chwilę.

 

Dodawanie funkcji KURS do Excel’a

 1. Pobierz plik Jordan-Kursy.xla. (Jeżeli z powodu zabezpieczeń jest to niemożliwe pobierz Jordan-Kursy.zip i wypakuj plik - można do tego użyć np. darmowego programu 7-Zip)
 2. Umieść plik w dowolnym miejscu na komputerze mając na uwadze, że:
  • Po dodaniu funkcji KURS do Excela nie należy przenosić tego pliku, bo uniemożliwi to działanie funkcji KURS
  • Nie ma sensu trzymać tego pliku na wierzchu (na pulpicie), gdyż po dodaniu funkcji KURS do Excela nie będzie potrzeby aby więcej go odnajdywać
  Przykładowo na dysku „C” można utworzyć nowy folder o nazwie „Funkcje Excela” i do niego przenieść pobrany plik.
 3. Otwórz dowolny istniejący lub nowy plik Excel’a.
 4. W zależności od wersji Twojego Excel’a kliknij:
  • Excel 2003: „Narzędzia” > „Dodatki...” > „Przeglądaj...”
  • Excel 2007: „Przycisk pakietu OFFICE” (kolorowe kółeczko w lewym górnym rogu okna) > „Opcje programu Excel” > „Dodatki” > „Zarządzaj” > „Przejdź” > „Przeglądaj”
  • Excel 2010: „Plik” > „Opcje” > „Dodatki” > przy "Zarządzaj:" wybierz „Dodatki programu Excel” > „Przejdź...” > „Przeglądaj...”
 5. W otwartym oknie przeglądania wskaż gdzie umieszczony został plik w kroku 2. i kliknij „OK”
 6. Od tego momentu funkcja KURS jest dostępna na liście funkcji w kategorii „Wszystkie” oraz w zdefiniowanych przez użytkownika, ale oczywiście można również wpisywać ją ręcznie.

 

Informacje dodatkowe